• Huvudsponsorer

Onsdag Ons 24 Mars Mar
Fredag Fre 26 Mars Mar
Söndag Sön 28 Mars Mar
Lördag Lör 3 April Apr
Måndag Mån 5 April Apr
Onsdag Ons 7 April Apr
Fredag Fre 9 April Apr
Söndag Sön 11 April Apr
Tisdag Tis 13 April Apr
Söndag Sön 18 April Apr
Måndag Mån 19 April Apr
Söndag Sön 9 Maj Maj
Måndag Mån 10 Maj Maj
Onsdag Ons 12 Maj Maj
Fredag Fre 13 Augusti Aug
Lördag Lör 11 September Sep
Torsdag Tor 16 September Sep
Lördag Lör 18 September Sep
Lördag Lör 25 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lördag Lör 9 Oktober Okt
Torsdag Tor 14 Oktober Okt
Lördag Lör 16 Oktober Okt
Tisdag Tis 19 Oktober Okt
Torsdag Tor 21 Oktober Okt
Lördag Lör 23 Oktober Okt

Adam Ohre – årets tobaksfria förebild i Tobaksfri Duo

29 september 2020 19:00

Adam Ohre säger nej till tobak och ska inspirera andra unga att bilda en tobaksfri duo med en vuxen för att välja bort tobak.


I Sveriges Riksdag och regerings samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (Prop. 2010/11:47) ska alla verka för ett samhälle fritt från narkotika och dopning och med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk. Målet innebär bland annat att minska allt tobaksbruk och att förhindra att minderåriga börjar använda tobak.

— Det är glädjande att vi fortsätter att arbeta med att tillvarata samhällets styrkor och möjligheter för att skapa engagemang och sprida kunskap kring frågorna, säger Jens Grelsson, trygghetssamordnare, Timrå kommun.

Oscar Johansson, Timrå IK med deras Corporate Social Responsibility-projektet Teamsters arbetar tillsammans med Timrå kommun och Region Västernorrland med Tobaksfri Duo:

— Föregående läsår hade vi över 200 elever som skrev kontrakt med en vuxen person och premierades då med ett säsongskort på Västra Stå där vi premierar elever i årskurs 6 som skriver kontrakt med en tobaksfri vuxen om att hålla sig från tobak. Under rådande osäkra tider kan vi i dagsläget inte ge ut säsongskort till alla som skriver kontrakt, som vi gjort tidigare år. Vi kommer fortfarande vara med att bistå med olika priser i den stora utlottning som Timrå kommun har med alla skolor.

Tobaksfri Duo är ett tobaksförebyggande program. Metoden innebär att en ungdom och en vuxen bildar en duo där de båda lovar att vara tobaksfria – och tillsammans följer upp och stöttar varandra. Timrå kommun har sedan 2012 arbetat med Tobaksfri Duo tillsammans med Region Västernorrland.

I år är det Adam Ohre som är tobaksfri förebild och tidigare år har det varit:

  • Gustav Nielsen, 2019
  • Filip Hållander, 2018
  • Malin Persson och Jonathan Dahlén, 2017
  • Max Friberg, Johan Andersson och Daniel Öhrn, 2016

Läs mer om Tobaksfri Duo

Mer information:

Oscar Johansson, Marknadskoordinator, Timrå IK, tfn: 060-789 10 24

Jens Grelsson, trygghetssamordnare, Timrå kommun, tfn: 0730-96 49 07