Pressplatser

Skrivande

Vi har 24 st pressplatser med bord för skrivande journalister med trådlös internetaccess upp till 100 Mbit och anslutningen sker mot skyddat nätverk. Koden får Du i pressrummet före matchen.

Fotografer
Fotobåsen för fotograferna är placerade till höger respektive vänster om avbytarbåsen och rymmer 10 st fotografer. Vid fotografering vid sargen gäller hjälmtvång på samtliga arenor sedan säsongen 2008-2009. 

Det finns även möjlighet att fotografera i öppningarna från publikgångarna på långsidan vilket motsvarar rad 6 på läktaren (rad 1 närmast rinken). Det är markerat på golven vart gränsen går för att fotografera från dessa platser, och fotografering/filmning härifrån måste ske med handhållen kamera (ej stativ) av utrymningsskäl. Kameraväska får ej heller medföras.