Lördag Lör 8 Oktober Okt
Torsdag Tor 13 Oktober Okt
Lördag Lör 15 Oktober Okt
Torsdag Tor 20 Oktober Okt
Lördag Lör 22 Oktober Okt
Tisdag Tis 25 Oktober Okt
Torsdag Tor 27 Oktober Okt
Lördag Lör 29 Oktober Okt
Tisdag Tis 1 November Nov
Torsdag Tor 3 November Nov
Lördag Lör 5 November Nov
Lördag Lör 19 November Nov
Torsdag Tor 24 November Nov
Lördag Lör 26 November Nov
Tisdag Tis 29 November Nov
Torsdag Tor 1 December Dec
Lördag Lör 3 December Dec
Torsdag Tor 8 December Dec
Lördag Lör 10 December Dec
Torsdag Tor 15 December Dec
Måndag Mån 26 December Dec
Onsdag Ons 28 December Dec
Fredag Fre 30 December Dec
Tisdag Tis 3 Januari Jan
Torsdag Tor 5 Januari Jan
Lördag Lör 7 Januari Jan
Torsdag Tor 12 Januari Jan
Lördag Lör 14 Januari Jan

Konsekvenser vid en konkurs

16 januari 2015 12:46


Att vi befinner oss i en svår situation känner Ni alla redan till. Däremot är vi inte lika säkra på att alla känner till de effekter som blir konsekvensen vid en konkurs. Därför har vi valt att göra en lista för att visa Er och även i vissa fall upplysa Er om saker som alla kanske inte tänker på.

Vi tycker att det är otroligt tråkigt att kommunen inte ser till helheten. Timrå IK som förening bedriver en stor junior- och ungdomsverksamhet (83% av istiden i E.ON Arena och Lillstrimma-hallen upptas av denna verksamhet).
Det är regionens största mötesplats där tusentals människor engagerar sig kring ishockeyn varje dag.
Debatten som förts i media och i sociala kanaler är att Timrå IK får så mycket bidrag av kommunen, men det är ju faktiskt tvärtom. Vi bidrar med mer miljoner till kommunen än vad vi kostar.

Om vi inte hittar en lösning för klubben, kommer en konkurs inom kort att vara fakta.

En konkurs för anrika Timrå IK kommer innebära enormt många negativa effekter för vår kommun och region, nedan bara ett antal av dessa:

– 50 personer blir arbetslösa - Ytterligare cirka 50 personer som har timanställning förlorar en inkomstkälla
- 80-90 ideellt arbetande inom Timrå IK försvinner
- 60-70 ungdomsledare försvinner - Cirka 19,5 mkr per år i skatter, arbetsgivaravgifter och moms försvinner från kommun- och statskassa
- 3 mkr per år försvinner från Timrå Gymnasium när Hockeygymnasiet läggs ner
- 1,5 mkr i hyresintäkter för kommunägda TimråBo försvinner - 40 hockeygymnasieelever flyttar från kommunen omgående
- Ett stort antal lokala handlare, affärer och restauranger förlorar kunder
- Ceris Resor förlorar en kund värd ca 1,5 miljoner
- 400 ungdomar har troligen ingenstans och träna - Några av våra ungdomar kommer att gå till andra klubbar, övriga slås ut - 4 ungdomscuper ställs in bara i vår. 700 ungdomar drabbas
- Barn- och ungdomar tappar sina förebilder
- Ingen istid till skolidrotten
- Hockeyhögstadiet försvinner - Utflyttning av familjer från kommunen
- Timrå Kommuns i särklass största varumärke försvinner - Timrå IK och Timrå Kommun kommer att svartmålas i media över hela Sverige
- Timrå IK orsakar stora förändringar i tabellen för 13 andra lag i Hockeyallsvenskan. Det kommer medföra stora konsekvenser i hockeysverige
- Timrå IK upphör att existera - Distriktets största mötesplats E.ON Arena går i graven - Att sätta Timrå IK i konkurs skapar en kedjereaktion där flera kan förlora sina arbeten inom andra företag - Medelpads Ishockeyförbund förlorar en intäkt på 150 tkr per år
- Damhockeylaget Sundsvall Wildcats förlorar 150 tkr per år från TIK
- Vår kraftfulla satsning på unga lokala talanger försvinner


Vid nuvarande läge, Timrå IK äger Arenan

- Timrå IK´s kostnad för att driva E.ON Arena är 11,5 miljoner årligen, uppdelat på 7 mkr driftkostnader och 4,5 mkr lånekostnader (ränta+amortering)
- Timrå kommun betalar årligen ut 4,5 miljoner till Timrå IK i hyresavgift
- E.ON Arena drar utöver det in ca 200 tkr i hyror av andra föreningar/företag
- Den faktiska kostnaden för Timrå IK är 6,8 miljoner per år
- Kommunens kostnad är 4,5 miljoner

Vid ett övertagande av Timrå Kommun för 25 miljoner

- Timrå Kommun´s kostnad för att driva E.ON Arena skulle bli 7,375 miljoner årligen, uppdelat på driftkostnader och lånekostnader
- Timrå IK betalar 2,5 miljoner i hyra av E.ON Arena
- Övriga hyresgäster betalar ca 200000 kr per år
- Minskat hyresavgift 4,5 miljoner
- Lånekostnaderna ligger på 375000 kr per år, baserat på 1,5% ränta och ingen amortering
- Den faktiska kostnaden för kommunen blir 175000 kr per år
- Timrå IK´s kostnad blir 2,5 miljoner


Ett övertagande i siffror

E.ON Arena i Timrå IK:s ägo:
Driftkostnader E.ON Arena 7 mkr
Intäkt hyresavgift -4,5 mkr
Intäkt hyror -0,1 mkr
Intäkt TimråBauer -0,1 mkr
Nettokostnad drift -2,3 mkr

Lånekostnader/år 4,5 mkr (räntor+amort)
Faktisk kostnad 6,8 mkr

När Timrå IK äger arenan så blir årskostnaden 4,5 miljoner för kommunen.


E.ON Arena i Timrå Kommuns ägo:

Driftkostnader E.ON Arena, 7 mkr
Minskad hyresavgift -4,5 mkr
Intäkt hyror -0,1 mkr
Intäkt TimråBauer ishockeyskola -0,1 mkr
Intäkt hyra TIK -2,5 mkr

Nettokostnad drift + 0,2 mkr (Intäkt på 200 tkr)

Lånekostnader/år 375 tkr
Faktisk kostnad 175 tkr

Vid kommunalt ägande av arenan så blir årskostnaden 175 tkr för kommunen.


En konkurs skulle innebära ytterligare uteblivna intäkter.

Vi ger aldrig upp !

Med vänlig hälsning

Timrå IKs styrelse, anställda, ungdomsledare och supporters

Timrå 150116