Teamsters - Timrå IK's verksamhet för social hållbarhet

Timrå IK är en stor verksamhet i en liten ort och därför är det ännu viktigare att vi tar ansvar och sätter ett bra exempel kring hållbarhetsfrågorna. Ett brett engagemang är en viktig del i Timrå IK:s vision och genom Teamsters ska vi vara en ansvarstagande aktör och förebild i samhället. Vi ska samverka och arbeta med skolor, föreningar, näringsliv, organisationer och kommuner i regionen. Grundstommen i Teamsters verksamhet är social hållbarhet och alla barns rätt till fysisk aktivitet. Att vara en “Teamster” är att vara en bra kompis, någon som ser och hjälper andra och själv blir sedd. Teamsters genomsyrar hela föreningen från skridskoskolan till A-lag och ska vara motorn i aktiviteter som främjar arbetet kring social hållbarhet och fler barn i rörelse. Teamsters lokaler erbjuder barn och ungdomar en drog- och alkoholfri miljö dit alla är välkomna oavsett om man spelar ishockey eller inte. Där finns det alltid en vuxen att prata med och en plats att gå till om man behöver det.  

Timrå IK har ett stort ansvar och det är viktigt att förvalta det ansvaret på ett genuint och hållbart sätt. Genom olika delar i vår organisation skapar vi förutsättningar för ett välmående och inkluderande samhälle  

Tack vare våra partners kan vi arbeta långsiktigt och ta fler initiativ längs vägen. 

Läs mer om våra initiativ nedan

Huvudpartners
Teamsterpartners