Hållbarhetsperspektiv
Bild saknas
Vårt hållbarhetsperspektiv

Som idrottsförening och numera etablerat ishockeylag i SHL, Sveriges högsta ishockeyliga, är det viktigt att vi förstår att vi är en förebild för många unga i samhället. Våra supportrar och samarbetspartners förväntar sig att vi tar medvetna val i organisationen som ger bra förutsättningar för våra barn och unga som är vår framtid. Om tio år ska vi kunna se tillbaka på arbetet vi gör idag och stå stolta över de val vi gjort och att vi satsat på att arbeta långsiktigt med viktiga och grundläggande samhällsfrågor. Därför arbetar Timrå IK med flera insatser relaterade till olika samhällsutmaningar och Agenda 2030.

Eftersom Timrå IK är en stor verksamhet i en liten ort är det otroligt viktigt att vi tar ansvar och sätter ett bra exempel kring hållbarhetsfrågorna. Ett brett engagemang är en viktig del i Timrå IK:s vision och genom Teamsters är vi en ansvarstagande samt drivande aktör och förebild i samhället. Vi samverkar och arbetar med skolor, föreningar, näringsliv, organisationer och kommuner i regionen för att stärka engagemanget och vår gemensamma samhällskraft gällande hållbarhetsarbetet.  

Hållbarhetsarbete

Agenda 2030 med dess 17 globala mål är en viktig utgångspunkt för arbetet kring hållbar utveckling. I agendan beskrivs de tre hållbarhetsdimensionerna: social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet som lika viktiga för att säkra och främja vår gemensamma framtid och utveckling. Hållbar utveckling innebär helt enkelt är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hållbarhetsarbetet inom Timrå IK och Teamsters arbetar därför utefter Agenda 2030 och dess olika målområden. Vi arbetar med alla tre dimensioner av hållbarhet, men har genom Teamsters särskilt etablerat ett starkt arbete kring social hållbarhet. Genom att vi möter barn och unga dagligen har frågor kring som jämlikhet, jämställdhet, hälsa, välmående, utbildning och sysselsättning blivit otroligt viktiga att arbeta med för att främja goda förutsättningar för våra barn och unga. Det gäller såväl för barn och unga inom föreningen som utanför.

För att arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågorna arbetar vi även mot den internationella standarden ISO 26000 som belyser organisationers samhällsansvar i relation till hållbar utveckling. Både Timrå IK som organisation och våra partners har ett ansvar och en möjlighet som behöver tas till vara på. Tillsammans kan vi göra större skillnad och vi kan skapa ännu större samhällsvinster.  

Priser och utmärkelser för Teamsters

2023 – Årets hållbarhetshjälte i Region Västernorrland 

2023 – Årets hållbarhets- och mångfaldspris i Guldstegen 

2023 - Teamstersmorsorna i Anton Lander Café utnämns till Årets Timråhjälte

2023 - Årets hållbara företag i Sundsvalls Business Awards