Samarbetsinitiativ

Samarbeta med teamsters

Bild saknas
Samarbetsinitiativ

Timrå IK och Teamsters är en ambitiös verksamhet med en bred vision där vi bland annat vill göra skillnad för våra barn och unga i samhället. Vi vill aktivt skapa möjligheter för ökad social hållbarhet, alla barns rätt till fysisk aktivitet och en hållbar framtid. Men för att kunna driva ett verkansfullt arbete kring dessa frågor och göra verklig skillnad är det viktigt att vi arbetar tillsammans. Ensam är inte stark. Vi blir starka och uthålliga genom natt kroka arm med varandra. Det arbete som Teamsters står för och genomför vore därför inte möjligt utan våra samarbeten med andra lokala verksamheter, skolor, föreningar och organisationer. 

Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för våra barn och unga, våra framtida vuxna!