TEAMSTERS Initiativ

Timrå IK har ett stort ansvar som en stor klubb på en liten ort och det är viktigt att förvalta det ansvaret på ett genuint och hållbart sätt. Genom olika delar i vår organisation skapar vi förutsättningar för ett välmående och inkluderande samhälle, där Teamsters driver frågor och initiativ kopplat till social hållbarhet och alla barns rätt till fysisk aktivitet såväl inom klubben som ute i samhället. 

Läs mer om de olika initiativen vi driver nedan!