Värdegrundsarbete mellan Teamsters och Laggarberg Skola

19 februari 2019 10:06
Teamsters

Under höstterminen 2018 har Teamsters, tillsammans med Laggarberg skola, jobbat med värdegrundsfrågor under 3 st tillfällen.


Under dessa tre tillfällena har vi, där Jeremy Boyce och Ludvig Rensfeldt har deltagit från Timrå IKs a-lag, pratat och diskuterat om följande punkter:

  • Laganda och kamratskap
  • Att må bra
  • Tålamod, målbild, prestation

Nedan visar klipp från varje träff där spelarna har besvarat frågor och eleverna har i sin tur diskuterat liknande frågor i små grupper för att sedan redovisa sina svar och där spelarna, eleverna och lärarna diskuterat svaren som kommit fram.

Vilka likheter finns mellan skolan och spelarna i Timrå IKs a-lag? Vad kan vi lära av varandra? Hur kan spelarna agera för att vara så bra förebilder som möjligt?