Lördag Lör 20 November Nov
Torsdag Tor 25 November Nov
Lördag Lör 27 November Nov
Tisdag Tis 30 November Nov
Torsdag Tor 2 December Dec
Lördag Lör 4 December Dec
Torsdag Tor 9 December Dec
Lördag Lör 11 December Dec
Tisdag Tis 21 December Dec
Söndag Sön 26 December Dec
Torsdag Tor 30 December Dec
Lördag Lör 15 Januari Jan
Torsdag Tor 20 Januari Jan
Lördag Lör 22 Januari Jan
Idag 24 Januari Jan
Torsdag Tor 27 Januari Jan
Lördag Lör 29 Januari Jan
Tisdag Tis 1 Februari Feb
Torsdag Tor 3 Februari Feb
Lördag Lör 5 Februari Feb
Torsdag Tor 17 Februari Feb
Lördag Lör 19 Februari Feb
Tisdag Tis 22 Februari Feb
Torsdag Tor 24 Februari Feb
Lördag Lör 26 Februari Feb
Söndag Sön 27 Februari Feb
Torsdag Tor 3 Mars Mar
Lördag Lör 5 Mars Mar
Tisdag Tis 8 Mars Mar

TIMRÅ IK BRYTER TYSTNADEN

26 november 2021 18:00

Timrå IK har tagit ställning att bryta tystnadskulturen inom idrottens värld runt skadligt bruk och beroende.


Timrå IK har ingått ett samarbete med Vertikal utveckling i syfte att öka kunskapen och öppenheten kring dessa frågor.

Det finns i de flesta verksamheter en tystnadskultur kring detta ämne. Trots att det finns i alla delar av vårt samhälle och enligt Socialstyrelsen har mer än 5 % i Sverige ett fullt utvecklat beroende, och till det kan vi lägga till siffror på de som har ett ”riskbruk”.

Vertikal Utveckling med B Robert Andersson samt Björn Sundberg har en lång och bred erfarenhet av att arbeta med beroendeproblematik och ska hjälpa till för att lyfta kunskapsnivån runt detta samhällsproblem. Att förstå och kunna se symptom och tecken hos personen som har denna problematik är att kunna hjälpa personen. Timrå IK vill väcka debatten i idrottsvärlden och på så sätt ta ställning mot tystnaden kring detta ämne.

- Det är banbrytande att en elitidrottsförening tar ett helhetsgrepp kring dessa frågor. Vi uppskattar föreningens seriositet och tydlighet i samarbetet. Utbildningarna är i full gång och känslan och mottagandet är god, säger B Robert Andersson

Vertikal Utveckling ska genom detta samarbete stötta Timrå IK att bygga vidare på den värdegrund som redan finns- till att ta ett helhetsgrepp i hela organisationen dvs styrelse, ledare, tjänstemän samt spelare i både senior samt ungdomslag inkluderat anhöriga, partners och supportrar.

Timrå IKs förhoppning är att detta ska bli vägledande för andra föreningar i inspiration och utveckling.