Verksamheten delvis återupptagen

2 maj 2021 16:52
Covid-19

Verksamheten kring A-laget är i samråd med smittskyddsenheten nu återupptagen. Hittills har alla inte tillfrisknat och det återstår fler dagar tills dess att vi är åter i full kapacitet