Torsdag Tor 3 Mars Mar
Lördag Lör 5 Mars Mar
Söndag Sön 6 Mars Mar
Tisdag Tis 8 Mars Mar
Torsdag Tor 10 Mars Mar
Lördag Lör 12 Mars Mar
Måndag Mån 14 Mars Mar
Torsdag Tor 17 Mars Mar
Lördag Lör 19 Mars Mar
Torsdag Tor 24 Mars Mar
Lördag Lör 26 Mars Mar
Måndag Mån 28 Mars Mar
Torsdag Tor 31 Mars Mar
Lördag Lör 2 April Apr
Tisdag Tis 16 Augusti Aug
Tisdag Tis 23 Augusti Aug
Torsdag Tor 25 Augusti Aug
Onsdag Ons 7 September Sep
Onsdag Ons 14 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Lördag Lör 1 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt
Torsdag Tor 13 Oktober Okt
Lördag Lör 15 Oktober Okt

Teamsters vill arbeta för barn och ungas hälsa

28 juni 2022 09:14

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.


Barn och ungas hälsa är långt ifrån på topp. Enligt Generation Peps senaste undersökning, Pep-rapporten 2022, är det endast 2 av 10 svenska barn och ungdomar som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Aldrig tidigare har det varit så viktigt att engagera sig för att främja rörelseglädje och hälsosamma kostvanor som nu. Teamsters blir nu en del av Generation Peps folkrörelse för att inspirera fler barn och unga till en hälsosam livsstil.

Genom brett engagemang ska Teamsters ta initiativ och vara motorn i aktiviteter som främjar arbetet kring social hållbarhet och fler barn i rörelse. Genom att samverka med näringslivet, de lokala föreningarna samt skolorna i regionen kan vi tillsammans påverka fler barn och ungdomar.

Teamsters är Timrå IKs arbete kring social hållbarhet och fler barn i rörelse.

– Att få vara en del av ett större sammanhang där kunskap och goda idéer samlas ger Teamsters en ännu större plattform. Vi har följt Generation Peps fantastiska arbete under lång tid och vi vill vara en del av folkrörelsen för barn och ungas hälsa. Ensam är inte stark och vi anser att detta ger oss ännu mer kraft att tillsammans påverka fler barn och unga, säger Jennie Hjorth, Verksamhetsansvarig för Teamsters.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som funnits sedan år 2016. Tillsammans med bland andra Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten och över 400 andra företag, organisationer och myndigheter arbetar Generation Pep för att skapa en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

– Det är jättekul att Teamsters väljer att vara med i vår folkrörelse för barn och ungas hälsa. Vi vet att detta är en utmaning som inte en ensam aktör kan lösa utan hela samhället måste kraftsamla, ju fler vi blir desto bättre kan vi jobba för våra barn och unga, det är bara tillsammans som vi kan få Sverige att må bättre, säger Carolina Klüft, verksamhetschef för Generation Pep.

Om Generation Pep:

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på www.generationpep.se