Övrig Reklam

Övriga reklamplatser

Plexiglaset östra kortsidan 
Plexiglaset västra kortsidan 
Plexiglaset mittzon speakerbåset 
Reklamskylt Timrå IK:s spelarbås 
Reklamskylt motståndarlagets bås  
Reklam utvisningsbåset 
Reklam båda ismaskinernas långsida 
Reklam båda ismaskinernas front el. ovansida 
Leverans av matchpucken
Reklamskylt på resultatservice 
Reklamskyltar på trappsteg 
Reklam på staket kameraläktaren 
Flyers på stolar 
Väggskylt kortsida 
Räcke på HCP-läktaren 
Skylt i Lill-Strimma hallen 3x1 meter 
Ljuslåda 2,7x0,8 meter (vägg norra sidan)
Plåtskylt 2x0,5 meter (vägg ovan balkong) 

Priser enl. offert