• Huvudsponsorer

Fredag Fre 26 Augusti Aug
Tisdag Tis 30 Augusti Aug
Fredag Fre 2 September Sep
Lördag Lör 3 September Sep
Fredag Fre 9 September Sep
Torsdag Tor 3 Augusti Aug
Fredag Fre 11 Augusti Aug
Torsdag Tor 17 Augusti Aug
Onsdag Ons 30 Augusti Aug
Fredag Fre 1 September Sep
Lördag Lör 2 September Sep
Fredag Fre 8 September Sep
Torsdag Tor 14 September Sep
Tisdag Tis 14 Augusti Aug
Lördag Lör 18 Augusti Aug
Söndag Sön 19 Augusti Aug
Onsdag Ons 22 Augusti Aug
Torsdag Tor 30 Augusti Aug
Fredag Fre 31 Augusti Aug
Lördag Lör 1 September Sep
Onsdag Ons 5 September Sep
Torsdag Tor 6 September Sep
Tisdag Tis 11 September Sep
Lördag Lör 15 September Sep
Torsdag Tor 20 September Sep
Lördag Lör 22 September Sep
Torsdag Tor 27 September Sep
Torsdag Tor 4 Oktober Okt

Övrig Reklam

Övriga reklamplatser

Plexiglaset östra kortsidan 
Plexiglaset västra kortsidan 
Plexiglaset mittzon speakerbåset 
Reklamskylt Timrå IK:s spelarbås 
Reklamskylt motståndarlagets bås  
Reklam utvisningsbåset 
Reklam båda ismaskinernas långsida 
Reklam båda ismaskinernas front el. ovansida 
Leverans av matchpucken
Reklamskylt på resultatservice 
Reklamskyltar på trappsteg 
Reklam på staket kameraläktaren 
Flyers på stolar 
Väggskylt kortsida 
Räcke på HCP-läktaren 
Skylt i Lill-Strimma hallen 3x1 meter 
Ljuslåda 2,7x0,8 meter (vägg norra sidan)
Plåtskylt 2x0,5 meter (vägg ovan balkong) 

Priser enl. offert