Onsdag Ons 24 Mars Mar
Fredag Fre 26 Mars Mar
Söndag Sön 28 Mars Mar
Lördag Lör 3 April Apr
Måndag Mån 5 April Apr
Onsdag Ons 7 April Apr
Fredag Fre 9 April Apr
Söndag Sön 11 April Apr
Tisdag Tis 13 April Apr
Söndag Sön 18 April Apr
Måndag Mån 19 April Apr
Söndag Sön 9 Maj Maj
Måndag Mån 10 Maj Maj
Onsdag Ons 12 Maj Maj
Fredag Fre 13 Augusti Aug
Lördag Lör 11 September Sep
Torsdag Tor 16 September Sep
Lördag Lör 18 September Sep
Lördag Lör 25 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lördag Lör 9 Oktober Okt
Torsdag Tor 14 Oktober Okt
Lördag Lör 16 Oktober Okt
Tisdag Tis 19 Oktober Okt
Torsdag Tor 21 Oktober Okt
Lördag Lör 23 Oktober Okt

Pressmanual

Riktlinjer för service till media
Vi ska alltid sträva efter att ha ett bra samarbete och goda relationer med medias olika representanter. Vårt umgänge ska präglas av största möjliga öppenhet och tillgänglighet. I samband med matcherna är det viktigt att ge media optimal service för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Publicitet är den bästa publikdragaren.

Ackreditering till matcher
Journalister och fotografer som innehar presslegitimation äger rätt till ackreditering till matcher. Detta säkerställer att branschorganisationen godkänt dem som journalister - som i sin tur alltid ska ha tillträde till presservice på våra matcher. Undantaget är redaktörerna för Hockeyallsvenskans egna hemsidor.

Det är av största vikt att enbart arbetande media erhåller ackreditering till matcherna. Kontrollera listan noga och vid eventuella tveksamheter bör stickkontroller göras, dvs. undersöka om besöket resulterat i någon artikel, etc. Vid uteblivet resultat bör man starkt ifrågasätta berörd persons behörighet till vidare ackreditering. Vidare är det endast ackrediterad press som ska ha access till pressläktare, pressrum och tillgång till övrig presservice. Ackreditering krävs även för att närvara vid presskonferensen efter match, där enbart berörd klubbrepresentant bör vara med.

Kom ihåg att media har arenan som sin arbetsplats.

Pressläktaren
Särskilda platser för media ska finnas på läktare. Dessa ska ha arbetsbord och eluttag. Vid matcher med extra stor bevakning kan vanliga sittplatser utan arbetsbord frigöras för media i anslutning till pressläktaren, för att täcka upp det totala behovet.

Fotografer bör ha möjlighet att från rinknivå fotografera utan störande hinder i from av plexiglas eller nåt. De fotografer som har önskemål om att stå vid sargen och fotografera gör det på eget ansvar. Närheten till isen är förenad med ökad risk för att bli träffad av puck eller klubba och därav skall hjälm bäras under lagens uppvärmning samt under pågående match. Anmälan om att få låna ishockeyhjälm görs i samband med ackrediteringen.

I möjligaste mån bör även alternativa platser såsom läktarplatser alternativt platser på kortsidorna beredas för stillbildsfotografer. En målsättning bör också vara att vid ny- och ombyggnationer skapa el- och datauttag vid rinkside. Föreningarna bör inta en generös attityd till möjligheterna att placera ut fjärrstyrda kameror och blixtar. Detta får dock på intet sätt störa den sportsliga aktiviteten i arenan.

Vidare bör hytter finnas för radio- och TV-kommentatorer. 

Övriga utrymmen
I anslutning till spelargången ska ett speciellt område utses där s.k. flash-intervjuer för TV ska äga rum. Intervjuerna ska ske mot en pressvägg där Hockeyallsvenskans huvudsponsorer exponeras. Pressväggarna tas fram och distribueras av Hockeyallsvenskan.

En lokal med arbetsutrymme för media ska finnas. Detta pressrum ska innehålla eluttag, bredband, kopiator, bord och stolar. Pressrummet ska vara ”hjärtat” i servicen till media. Det ska vara bemannat och där ska matchinformation finnas tillgänglig.

Bjud gärna på en enklare förtäring (t ex kaffe, smörgås och frukt).

Idealiskt är om pressrummet kan användas även för presskonferensen efter matchen. Även vid presskonferensen ska en pressvägg finnas. Om inte pressrummet kan användas för presskonferensen, bör ett utrymme i anslutning till omklädningsrummet utses för detta ändamål.

Särskilda parkeringsplatser för media bör finnas. Det ska vara lätt att ta sig till och från dessa P-platser även om det är mycket folk omkring arenan. För fotografer och andra personer med tung utrustning måste det finnas möjlighet att köra intill pressingången och lämna av utrustningen, om inte pressparkeringen ligger alldeles vid entrén.

Arenans pressutrymmen är mediarepresentanternas arbetsplatser. Dessa måste således kunna användas och fungera (med belysning, el och telefoni mm) till minst 75 minuter efter matchens slut, eller enligt överenskommelse med journalister/fotografer/TV-bolag.

Intervjuer
Omklädningsrummen skall vara tillgängliga för media 5 minuter efter att samtliga spelare kommit in i omklädningsrummet. Tio minuter efter det att matchen är slut ska den officiella presskonferensen starta där lagens tränare alternativt assisterande tränare ska medverka. Presskonferensen, som inte bör vara längre än 5-10 minuter, ska ledas av en av arrangören utsedd person som startar upp med ett par egna frågor.

Matchinformation
Följande information bör finnas i pressrummet innan match:

- Laguppställningar (skall lämnas till sekretariatet senast 1½ timme före matchstart).
- Domare
- Övrig information om eventuella jubileum, olika sviter ”500:e match” etc
- Information vad som sker inne i arenan före match och i pauser.
- Beskrivning av vilka bemärkelser, prisutdelare, jippon, sponsoraktiviteter, besök m.m. som skall genomföras.
- Information om besökande kändisar samt var de sitter.

Klubbmärke
Logotyper och klubbmärke får användas på hemsidor direkt tillängnade Timrå IK men kräver tillstånd från Timrå IK. Vår logotyp får inte omarbetas på något sätt förutom storleksmässigt. Vill ni ha tillgång till logotypen skickar ni förfrågan till [email protected]