Torsdag Tor 3 Mars Mar
Lördag Lör 5 Mars Mar
Söndag Sön 6 Mars Mar
Tisdag Tis 8 Mars Mar
Torsdag Tor 10 Mars Mar
Lördag Lör 12 Mars Mar
Måndag Mån 14 Mars Mar
Torsdag Tor 17 Mars Mar
Lördag Lör 19 Mars Mar
Torsdag Tor 24 Mars Mar
Lördag Lör 26 Mars Mar
Måndag Mån 28 Mars Mar
Torsdag Tor 31 Mars Mar
Lördag Lör 2 April Apr

Föreningsfakta

VISION

"Genom brett engagemang, sportsliga upplevelser och god ekonomi ska Timrå IK vara hela Medelpads förening" 

Engagemang, vara en förebild och aktiv del av samhället för att skapa ett hållbart och långsiktigt samhällsklimat.

Sportsliga upplevelser, tävla på högsta möjliga nivå genom en bred verksamhet och rätt förutsättningar.

God ekonomi, ha en god ekonomi som möjliggör för utveckling av verksamheten framåt/uppåt.

 

VÄRDEORD

Långsiktighet

Engagemang

Ansvar

Trygghet

Utveckling

Möjligheter

 

TIMRÅ IK POLICY

Timrå IK har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Verksamheten bedrivs med inriktning ishockey för barn, ungdomar, juniorer och a-lagsspelare som ska erbjuda en positiv, engagerad och lärorik verksamhet. Alla oavsett kön ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Föreningen skall motverka all form av diskriminering och aktivt verka för en drog- och dopingfri verksamhet. Alla i föreningen ska känna sig trygga och säkra att deltaga i verksamheten.

Timrå IK skall förknippas med högklassig ishockey, fair play, kamratskap och glädje allt för att utveckla människor genom ishockeyn. Med föreningens ledord långsiktighet, trygghet, utveckling, engagemang, ansvar och möjligheter påverka människors värderingar gentemot sina medmänniskor. Inom Timrå IK råder nolltolerans gällande all form av diskriminering avseende kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att policyn efterlevs ansvarar alla verksamma i Timrå IK för. Spelare, tränare, ledare, föräldrar, anställda, funktionärer och övriga medlemmar. Timrå IK’s policy skall vara ett tydligt rättesnöre kring vad som förväntas av spelare, tränare, ledare, föräldrar, anställda, funktionärer och övriga medlemmar.

 

VISSELBLÅSARTJÄNSTEN

Genom visselblåsartjänsten erbjuder Riksidrottsförbundet en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för hela idrottsrörelsens verksamhet.

Här hittar du mer information om visselblåsartjänsten och hur man går tillväga:

https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

 


Besöksadress
Sportvägen 4, Sörberge

Postadress
Box 263, 861 26 TIMRÅ

Föreningen bildades 11:e maj 1928 som Wifstavarvs IK med ishockey på programmet från 1937.

Fakturering
Fakturor skickas till [email protected]

Arena
Hemmaarena: NHC Arena. Timrå Isstadion invigdes den 4:e september 1966 som hall nr 8 i landet. Publikkapacitet idag 5880. Publikrekord 11695 Brynäs 1972 i SM-slutspel.
Lill-Strimma Hallen, tränings-och matchhall för ungdom.

Organisation
Timrå IK har 1118 medlemmar (Upd: januari, 2022).

Bli medlem i Timrå IK här

Fonder
Lill-Strimma fonden:
Handelsbanken, Timrå 6349-321 373 022

W/Ö-Kalles minnesfond:
Bg 5039-7801 el. Handelsbanken Timrå 6349-239 563 522

Organisationsnummer: 889200–5870
Bankgiro: 5338-2750