Lördag Lör 26 Mars Mar
Måndag Mån 28 Mars Mar
Torsdag Tor 31 Mars Mar
Lördag Lör 2 April Apr
Tisdag Tis 16 Augusti Aug
Tisdag Tis 23 Augusti Aug
Torsdag Tor 25 Augusti Aug
Lördag Lör 27 Augusti Aug
Onsdag Ons 7 September Sep
Onsdag Ons 14 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Lördag Lör 1 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt
Torsdag Tor 13 Oktober Okt
Lördag Lör 15 Oktober Okt
Torsdag Tor 20 Oktober Okt
Lördag Lör 22 Oktober Okt
Tisdag Tis 25 Oktober Okt
Torsdag Tor 27 Oktober Okt
Lördag Lör 29 Oktober Okt
Tisdag Tis 1 November Nov
Torsdag Tor 3 November Nov
Lördag Lör 5 November Nov
Lördag Lör 19 November Nov

Föreningsfakta

VISION

"Genom brett engagemang, sportsliga upplevelser och god ekonomi ska Timrå IK vara hela Medelpads förening" 

Engagemang, vara en förebild och aktiv del av samhället för att skapa ett hållbart och långsiktigt samhällsklimat.

Sportsliga upplevelser, tävla på högsta möjliga nivå genom en bred verksamhet och rätt förutsättningar.

God ekonomi, ha en god ekonomi som möjliggör för utveckling av verksamheten framåt/uppåt.

 

VÄRDEORD

Långsiktighet

Engagemang

Ansvar

Trygghet

Utveckling

Möjligheter

 

TIMRÅ IK POLICY

Timrå IK har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Verksamheten bedrivs med inriktning ishockey för barn, ungdomar, juniorer och a-lagsspelare som ska erbjuda en positiv, engagerad och lärorik verksamhet. Alla oavsett kön ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Föreningen skall motverka all form av diskriminering och aktivt verka för en drog- och dopingfri verksamhet. Alla i föreningen ska känna sig trygga och säkra att deltaga i verksamheten.

Timrå IK skall förknippas med högklassig ishockey, fair play, kamratskap och glädje allt för att utveckla människor genom ishockeyn. Med föreningens ledord långsiktighet, trygghet, utveckling, engagemang, ansvar och möjligheter påverka människors värderingar gentemot sina medmänniskor. Inom Timrå IK råder nolltolerans gällande all form av diskriminering avseende kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att policyn efterlevs ansvarar alla verksamma i Timrå IK för. Spelare, tränare, ledare, föräldrar, anställda, funktionärer och övriga medlemmar. Timrå IK’s policy skall vara ett tydligt rättesnöre kring vad som förväntas av spelare, tränare, ledare, föräldrar, anställda, funktionärer och övriga medlemmar.

 

VISSELBLÅSARTJÄNSTEN

Genom visselblåsartjänsten erbjuder Riksidrottsförbundet en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för hela idrottsrörelsens verksamhet.

Här hittar du mer information om visselblåsartjänsten och hur man går tillväga:

https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

 


Besöksadress
Sportvägen 4, Sörberge

Postadress
Box 263, 861 26 TIMRÅ

Föreningen bildades 11:e maj 1928 som Wifstavarvs IK med ishockey på programmet från 1937.

Fakturering
Fakturor skickas till [email protected]

Arena
Hemmaarena: NHC Arena. Timrå Isstadion invigdes den 4:e september 1966 som hall nr 8 i landet. Publikkapacitet idag 5880. Publikrekord 11695 Brynäs 1972 i SM-slutspel.
Lill-Strimma Hallen, tränings-och matchhall för ungdom.

Organisation
Timrå IK har 1118 medlemmar (Upd: januari, 2022).

Bli medlem i Timrå IK här

Fonder
Lill-Strimma fonden:
Handelsbanken, Timrå 6349-321 373 022

W/Ö-Kalles minnesfond:
Bg 5039-7801 el. Handelsbanken Timrå 6349-239 563 522

Organisationsnummer: 889200–5870
Bankgiro: 5338-2750