Vi är teamsters

På Timrå IK är vi övertygade om att vi kan göra något åt utanförskapet. I år börjar 199 sexåringar i grundskolan i Timrå. Enligt Skandia kommer 25 av dessa hamna utanför samhället senare i livet. När dessa 25 barn fyller 65 har de kostat samhället 374 miljoner kronor. Och då har vi inte räknat in den största kostnaden - det stora lidandet för barnen och alla närstående.

 

584 möjligheter att skapa förändring - varje dag!

Vi i Timrå IK är övertygade om att vi kan göra något åt detta. Med 860 föräldrar, tränare och eldsjälar engagerade i Timrå IK kommer vi dagligen i kontakt med 584 barn och ungdomar. Det är 584 möjligheter att varje dag arbeta förebyggande och långsiktigt för att tillsammans motverka utanförskap.

 

Upptäck fördelarna med att bli en del av Teamsters.

Som företag eller organisation kan du stötta denna viktiga satsning och samtidigt stärka företagets egna CSR-arbete. Visst, en självklar vinning är att ditt företag uppmärksammas och alla möjligheter engagemanget skapar i att stärka relationer till befintliga och nya kunder. Men den riktiga vinsten blir att faktiskt motverka utanförskapet. Det är vad vi kallar för en riktig seger. Läs mer om hur några av våra partners upplever fördelarna:

"Vi kände att detta initiativ från Timrå IK går linje med våra värderingar och vår värdegrund. Tanken att kunna hjälpa till att motverka utanförskap, att kunna förhindra att någon ska behöva ha ont i magen när man startar skolan för att man känner sig utanför gjorde att valet föll på att inrikta oss mot fadderverksamhet för de yngre skolbarnen. För varje utsatt elev vi kan göra skillnad så har vi tillsammans med Timrå IK lyckats." - Ulf Zetterström, VD Bilbolaget

"Vi på Peab vill med vår sponsring och våra samarbetspartners framför allt främja en meningsfull fritid för unga och ett långsiktigt engagemang för ungdomars utbildning. Samtidigt vill vi också att ungdomar ur alla delar av samhället ska få möjlighet att utveckla sin förmåga till nytänkande och innovation. Vi på Peab vill tillsammans Timrå IK helt enkelt vara med att forma morgondagens mångfaldssamhälle tillsammans med andra som är lika engagerade som vi på Peab" - Jörgen Eriksson, Regionchef Nord, Peab Anläggning AB

 

Teamsters Övriga Partners:
Timrå Kommun
Region Västernorrland

 

För mer info eller om du vill bli partner till Teamsters kontakta:

Oscar Johansson, Timrå IK 
Telefon: 060-789 10 24
Email: [email protected]

På Timrå IK är vi övertygade om att vi kan göra något åt utanförskapet. I år börjar 199 sexåringar i grundskolan i Timrå. Enligt Skandia kommer 25 av dessa hamna utanför samhället senare i livet. När dessa 25 barn fyller 65 har de kostat samhället 374 miljoner kronor. Och då har vi inte räknat in den största kostnaden - det stora lidandet för barnen och alla närstående.

584 möjligheter att skapa förändring - varje dag!

Vi i Timrå IK är övertygade om att vi kan göra något åt detta. Med 860 föräldrar, tränare och eldsjälar engagerade i Timrå IK kommer vi dagligen i kontakt med 584 barn och ungdomar. Det är 584 möjligheter att varje dag arbeta förebyggande och långsiktigt för att tillsammans motverka utanförskap.

Upptäck fördelarna med att bli en del av Teamster-nätverket.

Som företag eller organisation kan du stötta denna viktiga satsning och samtidigt stärka företagets egna CSR-arbete. Visst, en självklar vinning är att ditt företag uppmärksammas och alla möjligheter projektet skapar i att stärka relationer till befintliga och nya kunder. Men den riktiga vinsten blir att faktiskt motverka utanförskapet. Det är vad vi kallar för en riktig seger. 

"Vi kände att detta initiativ från Timrå IK går linje med våra värderingar och vår värdegrund. Tanken att kunna hjälpa till att motverka utanförskap, att kunna förhindra att någon ska behöva ha ont i magen när man startar skolan för att man känner sig utanför gjorde att valet föll på att inrikta oss mot fadderverksamhet för de yngre skolbarnen. För varje utsatt elev vi kan göra skillnad så har vi tillsammans med Timrå IK lyckats." - Ulf Zetterström, VD Bilbolaget

"Vi på Peab vill med vår sponsring och våra samarbetspartners framför allt främja en meningsfull fritid för unga och ett långsiktigt engagemang för ungdomars utbildning. Samtidigt vill vi också att ungdomar ur alla delar av samhället ska få möjlighet att utveckla sin förmåga till nytänkande och innovation. Vi på Peab vill tillsammans Timrå IK helt enkelt vara med att forma morgondagens mångfaldssamhälle tillsammans med andra som är lika engagerade som vi på Peab" - Jörgen Eriksson, Regionchef Nord, Peab Anläggning AB

För mer info eller om du vill bli partner till Timrå IK Teamsters kontakta:

Oscar Johansson, Timrå IK
Telefon: 060-789 10 24
Email: [email protected]

Timrå IK Teamsters Övriga Partners:

Timrå Kommun
Region Västernorrland
Länsförsäkringar Västernorrland
Grant Thornton