Teamsters-logen

Vi erbjuder barn från lekterapin vid Sundsvalls sjukhus tillsammans med sina familjer en möjlighet att sitta i vår Teamstersloge i NHK Arena under grundserien av SHL säsongen 2018/2019.

Tillhörande biljetter, mat och dryck ingår.