Torsdag Tor 3 Mars Mar
Lördag Lör 5 Mars Mar
Söndag Sön 6 Mars Mar
Tisdag Tis 8 Mars Mar
Torsdag Tor 10 Mars Mar
Lördag Lör 12 Mars Mar
Måndag Mån 14 Mars Mar
Torsdag Tor 17 Mars Mar
Lördag Lör 19 Mars Mar
Torsdag Tor 24 Mars Mar
Lördag Lör 26 Mars Mar
Måndag Mån 28 Mars Mar
Torsdag Tor 31 Mars Mar
Lördag Lör 2 April Apr
Onsdag Ons 14 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Lördag Lör 1 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt
Torsdag Tor 13 Oktober Okt
Lördag Lör 15 Oktober Okt
Torsdag Tor 20 Oktober Okt
Lördag Lör 22 Oktober Okt
Tisdag Tis 25 Oktober Okt

Årsredovisning för säsongen 2021/2022

23 juni 2022 15:00
Årsredovisning

Nu är alla siffror räknade och klara när Timrå IK:s styrelse meddelar den gångna säsongens årsredovisning.


Årsredovisningen

Nu är årsredovisningen för säsongen 2021/2022 klar för Timrå IK. Resultat i koncernen (föreningen och Timrå IK Ishockey AB) efter skatt är -1,6 (0,5) Mkr. Det negativa resultatet beror på att vissa kostnader inte är skattemässigt avdragsgilla detta år. Motsatt positiv effekt sker då kostnaderna utbetalas vilket blir kommande år. Allt i enlighet med gällande regler.

Om man däremot justerar för de skattemässiga konsekvenserna kan man utläsa att rörelseresultat i koncernen är på -0,15 Mkr. Detta är i linje med den prognos som arbetats efter. Styrelsen har tillsammans med ledningen arbetat fokuserat för en ekonomi i balans och under kontroll. Rörelseintäkterna är 98,4 (48,6) Mkr och det egna kapitalet är 3,6 (5,3) Mkr efter årets slut.

Timrå IK följer den redovisningshandbok med anvisningar för Svensk Elitishockey som Svenska Ishockeyförbundet utarbetat, och som såklart bygger på aktuella regelverk, Årsredovisningslagen samt K3 (bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1).

Berättar Timrå IK styrelse.

Här hittar ni samtliga redovisningar